Busem do pracy

Dekady mijają, a sytuacja materialna wielu polskich rodzin wciąż zmusza do emigracji. Do jednych z częściej wybieranych kierunków wyjazdów w celach zarobkowych należą Belgia i Holandia. Nie powinno nikogo dziwić, że ogromną część Polaków decydujących się na emigrację zarobkową stanowią osoby młode, które, ukończywszy szkoły, mają problemy we wkroczeniu na rynek pracy. Niemniej trudna sytuacja […]