Badania termowizyjne


Na samym wstępie warto wyjaśnić czym tak w ogóle jest badanie termowizyjne, ponieważ termin wydaje się należeć do języka specjalistycznego. Mówiąc najprościej – badania termowizyjne są wykorzystywane w budownictwie do sprawdzenia jakości i szczelności izolacji budynków. Stanowią one szybką, nowoczesną i co najważniejsze, niezawodną metodę diagnostyczną izolacyjności cieplnej budynków oraz jakości wykonania.

Jakość wykonywanych badań

Na wiarygodność pomiaru temperatury przy pomocy termowizji ma wpływ szereg czynników towarzyszących pomiarowi. Badania termowizyjne transformatorów wykonuje się w warunkach pełnego zachmurzenia oraz przy możliwie bezwietrznej pogodzie dlatego, że silne słońce i wiatr mają istotny wpływ na temperaturę tych urządzeń. Kluczowym czynnikiem podczas wykonywania pomiarów jest również całkowity brak opadów.

Jak podają specjaliści w dziedzinie pomiarów termowizyjnych – z powodu niektórych trudności w termowizyjnych badaniach izolacyjności cieplnej ścian budynków stosuje się najczęściej podejście jakościowe polegające na tym, że lokalizowane są jedynie miejsca o podwyższonej temperaturze i tym samym o nadmiernych stratach ciepła. Nie dąży się do wyznaczenia dokładnej wartości temperatury, ponieważ wydaje się to działaniem bezcelowym. Dodatkowo, aby badanie było wiarygodne i doszło do skutku, różnica temperatur na zewnątrz i wewnątrz badanego obiektu powinna wynosić przynajmniej 15 stopni Celsjusza.

Badań termowizyjnych transformatorów

W przypadku badań termowizyjnych transformatorów, za najczęściej pojawiające się usterki uznaje się: wadliwe zaciski w transformatorach oraz złącza mostów szynowych i kabli, które charakteryzuje znaczący wzrost ich temperatury. I znów, w odniesieniu do doświadczeń ekspertów w branży: „wyraźna asymetria temperaturowa pomiędzy zaciskami może być spowodowana zróżnicowanym obciążeniem poszczególnych torów prądowych. Jednak w takich przypadkach różnica temperatury nie jest zwykle znacząca. W takich przypadkach należy więc najpierw sprawdzić lub dokonać pomiaru poszczególnych obciążeń”.

Badania termowizyjne – tylko z: https://term-os.pl/