Stomatolog


Zadaniem lekarza dentysty jest opieka stomatologiczna obejmująca
profilaktykę, leczenie, a także rehabilitację. Tytuł lekarza dentysty uzyskuje się po ukończeniu pięcioletnich, jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym. Obecnie, prawo wykonywania zawodu otrzymuje się po zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego i odbyciu rocznego stażu podyplomowego.
Każdy dentysta może wybrać sobie specjalność taką jak stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza, paradontologia, protetyka stomatologiczna, chirurgia stomatologiczną czy też stomatologia radiologiczna.
Bez względu na specjalność, w zakresie obowiązków stomatologa jest badanie stomatologiczne pacjenta, pobieranie materiału do badań, kierowanie na badania dodatkowe, interpretacja i ocena badań pomocniczych, opieka nad pacjentem po zabiegach stomatologicznych, znieczulanie, uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia oraz prowadzenie koniecznej dokumentacji medycznej i ustawiczny rozwój. Stomatolog pracuje najczęściej w gabinecie stomatologicznym. Może również pracować w szpitalu, przychodni, poradni czy też w prywatnym gabinecie. Osoba wykonująca ten zawód powinna charakteryzować się empatią, cierpliwością, odpornością na stres oraz umiejętnością pracy z ludźmi.

Zobacz polecane: protetyka stomatologiczna Poznań.